فرهنگ و رسانه

مدیریت شهری؛ بایدها و نبایدها

مدیریت شهری؛ بایدها و نبایدها

محمد ثابت ایمان مدیریت شهری شهرداری تهران: گفتیم نه شورا نه شهردار نه شاید ذی نفعان و نه حتی ویژگی…
معنا در هویت _ هویت در بی معنایی

معنا در هویت _ هویت در بی معنایی

محمد ثابت ایمان دکتری ادبیات و زبان فارسی_مدیریت شهری: از پاگرد خستگی های به اوج نرسیده ی کبوترانه های چاهی…
هژمونی فرهنگی…

هژمونی فرهنگی…

محمد ثابت ایمان دکتری زبان و ادبیات فارسی-مدیریت شهری: ساختار مدیریت فرهنگی، ادهوکراتیک حلقوی است. نیازمند لولیدن منابع در هم…
آسمان تیره _ شهر خاکستری

آسمان تیره _ شهر خاکستری

زهرا میری کارشناس ارشد علوم اجتماعی: باز خبر آلودگی هوا در سر تیتر اخبار خودنمایی می کند. سالهاست که بالای…
مدیریت شهری ؛ بایدها و نبایدها …

مدیریت شهری ؛ بایدها و نبایدها …

محمد ثابت ایمان مدیریت شهری: مدت هاست در خصوص مدیریت شهری نمی نویسم. دلیل روشنی دارد. در شرایط فعلی، گوش…
دلشوره‌های فرهنگی شهر

دلشوره‌های فرهنگی شهر

دکتر مهرناز نصریه دکترای مدیریت رسانه: حتی فردا هم برای فکر کردن به این موضوع که بالاخره ما کی تصمیم…
کرونا؛ بشر؛ رسانه

کرونا؛ بشر؛ رسانه

این روزها که ویروس کرونا، نظم و روال روزمره زندگی جهانی را بر هم زده؛ حدس و گمان های متعدد…
آثار موضوع حضور یا عدم حضور زنان در استادیوم بر افکار عمومی

آثار موضوع حضور یا عدم حضور زنان در استادیوم بر افکار عمومی

مهرناز نصریه : دکترای مدیریت رسانه این روزها بازار ابراز نظرهای مثبت و منفی پیرامون موضوع حضور یا عدم حضور…
تاریخ هنر چیست؟

تاریخ هنر چیست؟

مونا جولا: مدرس تاريخ هنر پژوهش گران تاریخ هنر سالیان سال است که داده های مربوط به تاریخ هنر را…
تعهد و حکمت، حافظِ شیرازه‌ی هنرمند و جاودانگی

تعهد و حکمت، حافظِ شیرازه‌ی هنرمند و جاودانگی

هنر به واسطه ی تکیه بر قدرت خلق و آفرینشگری، از احساسات ناب برآمده از فطرت برخوردار است. همان جا…
دکمه بازگشت به بالا